İnsan Kaynakları

Her işin insanla kaim olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Murat Yıldırım Eğitim Kurumlarında görev yapan her kademedeki insanın, aynı kurumsal hedefe yönelik faaliyet göstermesini amaçlıyoruz. İnsan Kaynakları Birimi’mizin temel işlevi, “kurumsal aidiyet” duygusu geliştirerek okullarımızdaki verimliliği en üst düzeye çıkartmasıdır. İnsan Kaynakları Birimi bu amaç için tasarlanmış programları geliştirir ve yönetir.

Bu prensipler çerçevesinde İnsan Kaynakları Birimi’mizin faaliyet alanları şunlardır:

  • İş tanımları yaparak personelin görev ayrımlarını, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
  • Etkin iletişimle yöneticiler, öğretmenler ve diğer çalışanlar arasında tam koordinasyon sağlamak,
  • Kurumlarımız bünyesinde ilk kez görev alan personellere uyum çalışmaları yapmak,
  • Bireysel farklılıkları dikkate alarak çalışanlarımızın güçlü yönlerini ön plana çıkarmak,
  • Çalışanların motivasyonlarını yükseltecek ölçülebilir hedefler belirlemek,
  • Kişilerin kendilerini kanıtlamalarına imkân sağlayacak fırsatlar oluşturmak,
  • Sistem ve müfredat değişiklikleri, teknolojik gelişmeler ve sair konularda kurumu zinde ve lider konumda tutmak.

Bizimle çalışmak isterseniz MY Okulları İş Başvuru Formunu doldurunuz.

İş Başvuru Formu